ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

xenon (ซี-นอน)

  1. ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe