ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wu4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wu4 (จู้อิน ㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ