ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

wu3 (จู้อิน ㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ