ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wu2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wu2 (จู้อิน ㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ