ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

wu1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

wu1 (จู้อิน )

  1. การสะกดแบบอื่นของ