ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wu1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wu1 (จู้อิน )

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ