ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

worker (พหูพจน์ workers)[จาก en]

  1. ผู้ทำงาน
  2. คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
  3. ลูกจ้าง