ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

whitest

  1. รูปผันขั้นสุดของ white