ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

whiter

  1. รูปผันขั้นกว่าของ white