ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

were

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญของ be (สำหรับประธานพหูพจน์และ you)