ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wei3 (จู้อิน ㄨㄟˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ wěi