ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

wanted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ want