ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wang4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wang4 (จู้อิน ㄨㄤˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ wàng