ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wang4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wang4 (จู้อิน ㄨㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wàng