ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wan4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wan4 (จู้อิน ㄨㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ wàn