ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan4 (จู้อิน ㄨㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wàn