ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan3 (จู้อิน ㄨㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wǎn