ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

vivant

  1. ปัจจุบันกาลพาร์ทิซิเพิลของ vivre