ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

vana ก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ วน

การผันรูปแก้ไข