ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

vêtement ช. (พหูพจน์ vêtements)

  1. เครื่องนุ่งห่ม