ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

vécu

  1. อดีตกาลพาร์ทิซิเพิลของ vivre