ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tuo2 (จู้อิน ㄊㄨㄛˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tuó