ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tuo1 (จู้อิน ㄊㄨㄛ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tuō