ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tu2 (จู้อิน ㄊㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ