ภาษาอังกฤษแก้ไข

trumpet (ตรอมปิต)

คำนามแก้ไข

  1. ทรัมเป็ท