ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'เตฺรเซ

เลขแก้ไข

trece

  1. สิบสาม