ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

traveled

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ travel