ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tong4 (จู้อิน ㄊㄨㄥˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tòng