ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

tondantan (โทนดันทัน)

  1. พาร์ทิซิเพิลกรรตุวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์กรรมการกของ tondi