ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

คำนามแก้ไข

tiede

  1. วิทยาศาสตร์