ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tie4 (จู้อิน ㄊㄧㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tiè