ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tian2 (จู้อิน ㄊㄧㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tián