ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ti4 (จู้อิน ㄊㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ