ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ti4 (จู้อิน ㄊㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ