ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ti3 (จู้อิน ㄊㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ