ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ti3 (จู้อิน ㄊㄧˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ