ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ti2 (จู้อิน ㄊㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ