ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขแก้ไข

thousand

  1. (หนึ่ง) พัน