ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

thought

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ think