ภาษาอังกฤษแก้ไข

thorium (โทะรียัม)

คำนามแก้ไข

  1. ทอเรียม