ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

thinks

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ think