ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

thanks

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ thank

คำนามแก้ไข

thanks

  1. พหูพจน์ของ thank