ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tei (จู้อิน ˙ㄊㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tēi.