ภาษานีวเว แก้ไข

คำนาม แก้ไข

tau

  1. ปี

ภาษามาวรี แก้ไข

คำนาม แก้ไข

tau

  1. ปี