ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tai4 (จู้อิน ㄊㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tài