ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tai2 (จู้อิน ㄊㄞˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tái