ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ta4 (จู้อิน ㄊㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ