ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tēng (จู้อิน ㄊㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢚺
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤃶
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤳘
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦡪
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪔶