ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

surprised

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ surprise