ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

suo1 (จู้อิน ㄙㄨㄛ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ suō