ภาษามาเลเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *suŋay

คำนามแก้ไข

sungai (ยาวี سوڠايหรือ سوڠي‎, พหูพจน์ sungai-sungai, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ sungaiku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ sungaimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม sungainya)

  1. แม่น้ำ

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลเซีย sungai, จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *suŋay

คำนามแก้ไข

sungai (พหูพจน์ sungai-sungai, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง sungaiku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง sungaimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม sungainya)

  1. แม่น้ำ