ภาษาอังกฤษแก้ไข

sulfur (สัลฟอร)

คำนามแก้ไข

  1. กำมะถัน