ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

sui4 (จู้อิน ㄙㄨㄟˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ suì