ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sui (จู้อิน ˙ㄙㄨㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ suī
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ suí
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ suǐ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ suì

ภาษาฟิจิแก้ไข

คำนามแก้ไข

sui

  1. กระดูก