ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

su4 (จู้อิน ㄙㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ